€1950
Uzaktan eğitim ATPL (A) modüler: ATPL teori uzaktan eğitimi; aşağıda belirtildiği üzere toplam 3 modül şeklinde tamamlanmaktadır.
Showing
250
Test performansı ICAO Dil Yeterlilik Derecelendirme Ölçeği'ne göre puanlanır. Telaffuz, Yapı, Kelime Bilgisi, Akıcılık, Anlama ve Etkileşimdeki performansınız için 1 ile 6 arasında bir puan verilecektir.